Adatvédelmi Nyilatkozat Hírlevél Küldésről

2020-10-12
 / 4.6

Értékeléshez kérlek jelentkezz be! Belépés/Regisztráció

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HÍRLEVÉLKÜLDÉSRŐL

A weboldalon lehetőséged van feliratkozni az Adatkezelő személyre szabott hírlevél szolgáltatására, amennyiben elmúltál 18 éves. A feliratkozáshoz önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön részedre. Az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel hírlevélküldés céljából.

Adatkezelő: Biotech USA Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 01-09-352550 Adószám: 25114681-2-44, Elérhetőségek: Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., E-mail cím: shop@scitec.hu, Telefonszám: +36209000864)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:

Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.,
elektronikus levelezési cím: dpo.btu@dnui.hu

Kezelt adatok köre:

1. Kötelezően megadandó adatok: név, email cím

2. Az Adatkezelő által minden esetben kezelt adatok: feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás,

3. A jobb felhasználói élményért, a személyesebb tartalmú hírlevelekért származtatott adatok: a weboldal adatvédelmének elfogadásával, sütik bekapcsolásával megszerzett adatok.

A hírlevélre feliratkozás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a személyes adataidat hírlevél küldése érdekében kezeli. Így az Adatkezelő ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról, valamint egyéb hasznos tartalmakról, termékismertetőkről, programokról reklámüzenet formájában küld értesítést.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti személyes adataidat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben visszavonod a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat, az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen megszünteti adataid kezelését.

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő szolgáltatásokat vesz igénybe a hírlevélrendszer professzionális működtetéséhez.

1. Salesautopilot hírlevélküldő rendszer:

Hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítik: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás, vásárlások mértéke és értéke.

Az adatfeldolgozó cég adatai: SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5 Cégjegyzékszám: 01 09 286773; E-mail: info@salesautopilot.hu Weblap: www.salesautopilot.hu; az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérhetőségen érhető el: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/)

2. Emarsys marketing automatizálási rendszer:

Az Emarsys rendszer kezeli a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás, vásárlások mértéke és értéke, annak érdekében, hogy címzetti listákat állítson össze, szegmentáljon Adatkezelő részére, kiküldje a hírlevelet, továbbá visszajelzéseket készítsen a hírlevelek megnyitásáról, kattintásokról.

Az adatfeldolgozó cég adatai: EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com)

3. Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja

Az adatfeldolgozó cég adatai: Big Fish Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.; e-mail: cafe@bigfish.hu)

4. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, mely szerverek elhelyezését megbízott cég végzi.

Az adatfeldolgozó cég adatai: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.)

Adattovábbítás: Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók email címét továbbítja a Google, valamint a Facebook felé hirdetési célból. Adattovábbítás az EU-n kívül kizárólag Kanadába és az USA-ba történik. Az Adatkezelő nemzetközi szervezet számára nem továbbít semmilyen adatot.

Adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Hírlevélre történő feliratkozás során hozzájárulsz, hogy az Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Adatkezelés jogszerűsége: Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét, IP címét. Adatkezelő a nyilvántartásból az inkatív email címeket és az azokhoz tartozó adatokat az utolsó hírlevél megnyitásától számított 3 év elteltével törli.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid:

Ingyenes tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint kérheted adataid helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő fent írt elérhetőségein tudod benyújtani.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk e címzettekről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat a kérelmed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéred.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tudsz leiratkozni.

Emellett írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, vagy postai úton valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről.

Felügyeleti szerv:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a Scitec Nutrition hírlevél küldésével kapcsolatban, kérjük, fordulj vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek:

E-mail: shop@scitec.hu, Telefon: +36209000864 (hétfő-péntek: 9-17 óráig), Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60.

Az adatkezelésünkről részletesebb információkat a www.shop.builder.hu oldal ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ aloldalán találsz.

Hatályos: 2020. október 12. napjától

Biotech USA Kft.